Notering

Det finns mer än pengar

ReworkTheWorld

Det finns mer än pengar här i världen. Makt över sitt eget liv till exempel. Hur får tar man makten över sitt eget liv? Kanske genom att kämpa för att andra ska kunna ta makten över sitt eget liv genom företagande. Socialt entreprenörskap.

På ReworkTheWorld i Leksand pratar Percy Barnevik och Maud Olofsson om att skapa jobb för 50 miljoner arbetslösa i världen. Ett jobb är början till att ta makten över sitt liv.

Följ ReworkTheWorld på twitter.